ตอนที่พระเจ้าสร้างคุณ ท่านใส่อะไรลงไปบ้างน้าา...???